//Zapytanie ofertowe nr. 4/2020

Zapytanie ofertowe nr. 4/2020

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, w związku z realizacją zadania „Monitorowanie zmian przepisów prawnych, regulacji prawnych i organizacyjnych krajowych i w UE dotyczących sektorów turystyki oraz edukacji” przesyła zapytanie o cenę dotyczące realizacji usługi polegającej na opracowaniu raportu na temat „Monitorowanie zmian przepisów prawnych i regulacji dotyczących sektora turystyki oraz edukacji – z uwzględnieniem regulacji antykryzysowych.”
Pobierz:

Zapytanie o cenę:


Formularz ofertowy:

Klauzula: