//Metody badania efektywności różnych form praktycznej nauki zawodu – zapraszamy do pobrania raportu.

Metody badania efektywności różnych form praktycznej nauki zawodu – zapraszamy do pobrania raportu.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym z serii raportów monitoringowych tematycznych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji.

Tym razem porusza on temat praktycznej nauki zawodu i form i celów, jakie są przyjmowane w różnych krajach.
Na podstawie zebranego w raporcie materiału można jednoznacznie skonstatować, że sukces praktycznej nauki zawodu opiera się na ścisłej współpracy szkoły, samorządu i przedsiębiorców. Ten w efekcie prowadzi do dużej liczby uczestników programów praktycznego nauczania, którzy kończą go z sukcesem i korzyścią. Jak pokazują badania absolwenci, którzy odbyli praktyczną naukę szybciej znajdują zatrudnienie niż ich rówieśnicy niemający praktyki, a także w porównaniu z innymi absolwentami szkolnictwa zawodowego zarabiają więcej w całej swojej karierze.

Przedstawiamy przykłady praktycznej nauki, jakie mają miejsce w wybranych krajach europejskich oraz badania przeprowadzone zarówno w Polsce jak i w Europie na temat skuteczności praktycznej nauki zawodu.

RAPORT ZNAJDZIECIE TUTAJ