//Prezentacja Rady w ramach Forum Hotelarzy IGHP.

Prezentacja Rady w ramach Forum Hotelarzy IGHP.

Kolejna prezentacja działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka odbyło się podczas dorocznej konferencji Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego 

Wiceprzewodniczący Rady Józef Ratajski oraz Sekretarz Rady Małgorzata Rafał zaprezentowali działalność SRKT, przedstawili wypracowane rekomendacje dotyczące szkoleń (szczególnie tych dedykowanych hotelarstwu. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudziły – opracowane wspólnie z Izbą – projekty szkoleń związanych z bieżącą sytuacją epidemiologiczną.

W trakcie roboczej części Forum doszło do spotkania z Wiceministrem Rozwoju ds. Turystyki – Panem Andrzejem Gut – Mostowym oraz Wicedyrektorem Departamentu |Turystyki – Panem Dominikiem Borkiem, podczas którego  powrócono do złożonych wcześniej przez Rade wniosków dotyczących zmiany procedur rozliczeń szkoleń w ramach rekomendacji i przygotowania spotkania kierownictwa Sektorowej Rady z Ministerstwem Rozwoju w celu omówienia planów wspólnych działań dotyczących ZSK, prowadzonych przez Radę badań oraz wypracowania modelu Strategii dla przedsiębiorców sektora Turystyki.

Członkowie Izby, zadecydowali o wsparciu działań Rady w dwóch kwestiach: 
1. Zmiany procedur finansowania szkoleń, poprzez odejście od 100% opłaty  przedsiębiorcy, na rzecz dokonywania wpłaty, w wysokości – 20% wkładu własnego.
2. Pilne wystąpienie z wnioskiem do MR o uruchomienie środków finansowych przeznaczonych na przygotowanie nowej strategii dla przedsiębiorców sektora z elementami wsparcia ekonomicznego z przeznaczeniem na narzędzia do realizacji strategii.