//Zmieniona rekomendacja Rady ! Dwa nowe obszary szkoleń wynikające z pandemii COVID-19

Zmieniona rekomendacja Rady ! Dwa nowe obszary szkoleń wynikające z pandemii COVID-19

W związku z problemami branży wynikającymi z pandemii COVID-19, a także wprowadzonymi nowymi procedurami wynikającymi z wprowadzonych przepisów sanitarnych (szczególnie w hotelarstwie i gastronomii, Sektora Rada ds. Kompetencji – Turystyka podjęła decyzję o korekcie Rekomendacji Rady nr 2/2019. W wyniku korekty rekomenduje się zmniejszenie wymiaru szkoleń „pilota wycieczek” oraz „animatora czasu wolnego” celem wprowadzenia dwóch nowych obszarów tematycznych:

Bezpieczeństwo w hotelu w dobie COVID-19 , których absolwent

 • Zna wytyczne dla hotelu podczas pandemii.
 • Wie, jak przenosi się SARS-COV2 i jakie środki prewencji należy użyć.
 • posiada wiedzę z zakresu zapobiegania wystąpieniu zagrożenia niesionego przez SARS-COV2.
 • Umiejętności
 • Potrafi dokumentować działania związane z ochroną przed SARS-COV2.
 • Potrafi właściwie dobierać środki ochrony dla pracowników i gości hotelowych.
 • Kreuje procedury związane z przyjęciem gości w dobie pandemii.
 • Potrafi zapewnić ochronę procesom technologicznym (przede wszystkim w restauracji hotelowej) w obliczu zagrożenia SARS-COV2.
 • Kompetencje społeczne
 • Ma świadomość nt. roli kadry kierowniczej w działaniach zmierzających do minimalizacji zagrożeń.
 • Potrafi właściwie reagować w przypadku pojawienia się gościa, którego stan zdrowia pozwala podejrzewać SARS-COV2 (zarówno na etapie check-im jak i podczas pobytu w hotelu). 

Obsługa klienta w hotelarstwie i gastronomii oraz trudne sytuacje z klientem związane z COVID-19, których absolwent:

 • wie jak przekazywać klientom informacje w związku z COVID-19 z pokazaniem intencji dbałości o bezpieczeństwo zdrowotne gości 
 • zna zasady radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • posiada podstawową wiedzę z zakresu inteligencji emocjonalnej i radzenia sobie w konflikcie
 • Umiejętności
 • potrafi szybko, skutecznie i z dbałością o wysoki standard obsługi reagować na trudne sytuacje z klientami
 • umiejętnie przekazuje informacje o obostrzeniach i wymogach związanych z COVID-19
 • potrafi zadbać o zadowolenie klienta z jednoczesnym zadbaniem o bezpieczeństwo i spełnienie wymogów związanych z COVID-19
 • Kompetencje społeczne
 • ma świadomość roli pracownika hotelu lub restauracji w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego klientom
 • dostrzega konieczność zadbania o wymogi sanitarne
 • z empatią podchodzi zapewnienia klientom bezpieczeństwa w związku z COVID-19

Rekomendacja uzyskała akceptację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczość, tak więc w krótce można spodziewać się uruchomienia szkoleń. Warto pamiętam, ze wartość dofinansowania w wypadku tego typu kursów wynosi 80 %. Więcej szczegółów w krótce.

Zobacz zaktualizowaną rekomendację.