//Posiedzenia Rady w trybie zdalny,

Posiedzenia Rady w trybie zdalny,

Za nami pierwsze dwa posiedzenia Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka Pierwsze z nich odbyło się 7 października, kolejne 4 listopada.

Spotkanie październikowe poświęcone było w znacznej mierze informacjom na temat zmienionej rekomendacji szkoleniowej NR. 2, która uzupełniona została o nowe kompetencji w hotelarstwie i gastronomii wynikające z obecnej sytuacji endemicznej. Nowymi kompetencjami są: Obsługa klienta w hotelarstwie i gastronomii oraz trudne sytuacje z klientem związane z COVID-19, których oraz Bezpieczeństwo w hotelu w dobie COVID-19. Warto podkreślić, że przy tworzeniu programów szkoleń dla tych kwalifikacji znaczącą rolę odegrała Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego.
Wiceprzewodniczący Rady – Józef Ratajski poinformował o złożeniu wniosków do Rady Programowej oraz Ministerstwa Rozwoju i Polityki Regionalnej dotyczącego zmian procedur w rozliczaniu szkoleń w ramach rekomendacji, poprzez odejście od 100% odpłatności, na rzecz – wkładu własnego, a także o uruchomienie środków na opracowanie strategii dla przedsiębiorstw ze wsparciem związanym z COVID-19.
Ponadto zebrani zapoznali się z bieżącymi działaniami Rady, a także wynikami przeprowadzonej – pod koniec września – kontroli ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Spotkanie listopadowe poświęcone zostało w znacznym stopniu wyzwaniom badawczym w dobie pandemii COVID 19. Tadeusz Burzyński – wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki badań opinii pracodawców na temat stanu przedsiębiorstw turystycznych w Polsce w czasie pandemii COVID-19
Obecni na posiedzeniu przedstawiciele zespołu przygotowującego kolejną edycję badań Bilans Kapitału Ludzkiego poprosili o opinie w sprawie możliwości realizacji w chwili obecnej ww. badania. Zdecydowana większość dyskutantów była zgodna, że aby uzyskane wyniki były miarodajne, należy przesunąć realizację badania. W zgodnej opinii członków Rady najwcześniej będzie to możliwe pod koniec 2-go kwartału 2021.
W drugiej części posiedzenia gośćmi Rady byli Pan Dominik Borek -Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju, który przedstawił podejmowane w trakcie drugiej fali pandemii COVID 19 działania pomocowe rządu oraz dr. Karol Świtaj – ekspert prawa turystycznego, który przedstawił historię dotychczasowego zaangażowania instytucji państwowych w pomoc dla naszego sektora. Oraz podsumował jakie instrumenty w chwili obecnej mają przedsiębiorcy potrzebujący pomocy ze strony państwa. 
Kolejne spotkanie Rady zapowiedziane jest na 2-go grudnia.