//Upowszechnianie działań Rady podczas Gremium Ekspertów Turystyki

Upowszechnianie działań Rady podczas Gremium Ekspertów Turystyki

Podczas odbywającego się w. dniach 26 -27 listopada Gremium Ekspertów Turystyki odbyły się prezentacje działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka.

Współprowadzący sesję poświęconą kryzysowi w branży pt: Jakie są narzędzia, działania, plany, możliwości i oczekiwania w zakresie wsparcia sektora turystyki w obliczu COVID-19?  Józef Ratajski przedstawił inicjatywy podejmowane przez SRKiT w obliczu kryzysu wywołanego pandemią.

Małgorzata Rafał – Sekretarz Rady omówiła zrealizowane przez Instytut Turystyki w Krakowie badanie dotyczące postaw pracodawców wobec pandemii.

W panelu tematycznym „Szkolenia, uprawnienia, umiejętności, kompetencje w turystyce.  Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Turystyka  − podsumowanie cyklu projektów szkoleniowych dla sektora turystyki  − informacja o działalności Rady ds. Kompetencji – Turystyka” członkowie Rady przedstawili aktywność Rady w obszarze rekomendacji i szkoleń. Przedstawili przyjęte rekomendacje, zaprezentowali przyjęte kwalifikacji zachęcając jednocześnie uczestniczących w spotkaniu przedsiębiorców do szkolenia pracowników w ramach tego programu.

Wiceprzewodniczący Rady – Józef Ratajski