/Aktualne zapytania ofertowe

Aktualne zapytania ofertowe

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU Nr 6/2020

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, przesyła zapytanie o cenę usługi dotyczącej aktualizacji raportu z 2017 r. numer POWR.02.12.00-00-0010/16 pn. Systemy certyfikacji w turystyce krajowej i międzynarodowejZapytanie o cenę:


Formularz ofertowy:

Klauzula: