//Raporty, analizy, opracowania

Raporty, analizy, opracowania

 

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi w ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji dokumentami:

Tytuł raportuData publikacjiAutorInstytucjaLink
Regulacja zasad współpracy przedsiębiorców ze szkołami branżowymi kształcącymi dla potrzeb gastronomiiListopad 2020dr Mariusz BarczakWyższa Szkoła GospodarkiPobierz raport
Regulacja zasad współpracy przedsiębiorców ze szkołami branżowymi kształcącymi dla potrzeb organizacji turystykiListopad 2020dr Mariusz BarczakWyższa Szkoła GospodarkiPobierz raport
Regulacja zasad współpracy przedsiębiorców ze szkołami branżowymi kształcącymi dla potrzeb hotelarstwaListopad 2020dr Mariusz BarczakWyższa Szkoła GospodarkiPobierz raport
Systemy certyfikacji w turystyce krajowej i międzynarodowej - Aktualizacja raportu z 2017 r. nt.Listopad 2020dr Bartłomiej WalasWyższa Szkoła Turystyki i Ekologii Sucha BeskidzkaPobierz raport
Monitorowanie zmianprzepisów prawnych i regulacji dotyczących sektora turystyki oraz edukacji - z uwzględnieniem regulacji antykryzysowychListopad 2020mgr Agnieszka BorekPobierz raport
Bariery współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie zawodowym i średnim dla potrzeb branży hotelarskiejGrudzień 2018Andrzej StankiewiczZespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w
Kołobrzegu
Pobierz raport
Bariery współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie zawodowym i średnim dla potrzeb branży organizacji turystykiGrudzień 2018Małgorzata WietrzyckaZespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w
Kołobrzegu
Pobierz raport
Bariery współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie zawodowym i średnim dla potrzeb branży gastronomicznejGrudzień 2018Ewa WasilewskaZespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w
Kołobrzegu
Pobierz raport"https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/projekty/Documents/RAPORT%20-%20gastronomia%2030.11.2019.pdf" rel="noopener" target="_blank">Pobierz raport
Analiza czeskiego systemu certyfikacji w zakresie usług turystycznych jako narodowego turystycznego certyfikatu ze szczególnym uwzględnieniem wymagań kompetencyjnych osób zaangażowanych w proces tworzenia i funkcjonowania na rynku turystycznymListopad 2019dr Bartłomiej WalasWyższa Szkoła Turystyki i Ekologii Sucha BeskidzkaPobierz raport
Regulacje prawne UE dotyczące kształcenia kadr na poziomie średnim i wyższym dla potrzeb branż turystycznych i ich wpływ na regulacje dotyczące kształcenia w PolsceGrudzień 2019mgr Agnieszka BorekPobierz raport
Badanie opinii pracodawców na temat obecnych i przyszłych kompetencji pracowników w sektorze turystykiPaździernik 2019dr Tadeusz BurzyńskiInstytut Turystyki w KrakowiePobierz raport
Bariery we współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie wyższym dla potrzeb branży hotelarskiejPaździernik 2019dr Mariusz BarczakWyższa Szkoła GospodarkiPobierz raport
Bariery we współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie wyższym dla potrzeb branży gastronomicznejPaździernik 2019dr Mariusz BarczakWyższa Szkoła GospodarkiPobierz raport
Bariery we współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie wyższym dla potrzeb branży organizacji turystykiPaździernik 2019dr Mariusz BarczakWyższa Szkoła GospodarkiPobierz raport
Prawne ramy nabywania kwalifikacji dla potrzeb branż turystycznych. Ocena istniejącego stanu i propozycje zmian. Część II - Ramy prawne kwalifikacji na poziomie wyższymGrudzień 2018mgr Agnieszka Borek, dr Karol ŚwitajSzkoła Główna Handlowa
Prawne ramy nabywania kwalifikacji dla potrzeb branż turystycznych. Ocena isteniejacego stanu i propozycje zmian. Część I - Ramy prawne kwalifikacji na poziomie zawodowym i średnimWrzesień 2017mgr Agnieszka Borek, dr Karol ŚwitajSzkoła Główna HandlowaPobierz raport
Analiza badań rynku pracy w turystyce i identyfikacja luk badawczych wraz z propozycjami badań uzupełniającychCzerwiec 2017dr hab. prof. SGH Magdalena Kachniewska mgr Anna ParaSzkoła Główna HandlowaPobierz raport

Raport z badań: „Bariery we współpracy przedsiębiorców zes zkołami kształcącymi kadry na poziomie wyższym dla potrzeb branży organizacji turystyki”

Raport z badań: „Bariery we współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie wyższym dla potrzeb branży gastronomicznej”

Raport z badań: „Bariery we współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie wyższym dla potrzeb branży hotelarskiej” 

Badanie opinii pracodawców
na temat obecnych i przyszłych kompetencji pracowników
w sektorze turystyki

Bariery współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie zawodowym i średnim dla potrzeb branży gastronomicznej

Bariery współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie zawodowym i średnim dla potrzeb branży hotelarskiej

Bariery współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie zawodowym i średnim dla potrzeb branży organizacji turystyki

Badanie luki kompetencyjnej w opinii pracodawców i pracowników sektora turystyki – dr Tadeusz Burzyński

Najważniejsze trendy, stanowiska i związane z tym kompetencje w sektorze turystyki w świetle I część badań BKL – Łukasz Maźnica, Dorota Micek, Joanna Kwinta Odrzywołek

 

Analiza systemu uzyskiwania kwalifikacji i kompetencji turystycznych  wymaganych w turystyce krajowej i międzynarodowej

Analiza badań potrzeb edukacyjnych w sektorach związanych z turystyką

Analiza badań rynku pracy w turystyce i identyfikacja luk badawczych wraz z propozycjami badań uzupełniających

„Prawne ramy nabywania kwalifikacji dla potrzeb branż turystycznych. Ocena istniejącego stanu i propozycje zmian. Część I Ramy prawne kwalifikacji na poziomie zawodowym i średnim”

„Prawne ramy nabywania kwalifikacji dla potrzeb branż turystycznych. , Ocena istniejącego stanu i propozycje zmian. – Część II Ramy prawne kwalifikacji na poziomie wyższym.”

„Systemy certyfikacji w turystyce krajowej i międzynarodowej”

Trendy  w kształceniu na potrzeby sektora turystyki

Analiza badań rynku pracy w turystyce i identyfikacja luk badawczych wraz z propozycjami badań uzupełniających

Zbiorcza opinia o zmieniających się potrzebach / stanowiskach będących zainteresowaniem Sektorowej rady ds. kompetencji w turystyce

Rama Kwalifikacji dla Sektora Turystyki.